AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Jülide Sarıeroğlu’na Gerçekleştirilen Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz.Oğuz Ekincioğlu ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, 22.01.2020 tarihinde AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Jülide Sarıeroğlu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

13 Aralık 2019 tarihli ziyarette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz edilen konular, Sayın Sarıeroğlu ve beraberindeki heyetin 19 Aralık 2019 tarihinde Birliğimize gerçekleştirdiği ziyarette ele alınmıştı.

22.01.2020 tarihli ziyarette, Sayın Sarıeroğlu ile, bu konuların yer aldığı teknik rapor üzerine görüşüldü.

TİTCK Başkan Yardımcısı Sayın Dr.Ecz.Harun Kızılay’ın Ziyareti

TİTCK Başkan Yardımcısı Sayın Dr.Ecz.Harun Kızılay, 22 Ocak 2020 tarihinde, 42.Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’nu tebrik etmek üzere Türk Eczacıları Birliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz.Oğuz Ekincioğlu ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney’in bulundukları görüşmede, meslek gündeminde yer alan konular değerlendirildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulu’nu Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, 16 Ocak 2020 tarihinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nu ziyaret ettiler. Görüşmede, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu,  Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel ve Nüket Küçükel Ezberci yer aldılar.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm.Ecz. Tahir Özelçi, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Reşat Menderes Akgöl’ün katıldığı görüşmede, 13 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz edilen konuların içerisinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı’nın görev alanında yer alan konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda;

 • İnternet üzerinden yapılan satışların tehlikeli olması ve halk sağlığına olumsuz etkide bulunması,
 • Bu satışlara uygulanacak cezaların ağırlaştırılması ve internet üzerinden satışı yapılan ürünlerden ilaç formunda olanların ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi,
 • İlaç Fiyat Kararnamesinde(İFK) yer alan kademeler ve eczacı kârlılıkların güncellenmesi,
 • Rehber Eczanem programı kapsamında sunulan farmasötik bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesi,
 • Yardımcı eczacı istihdam eden meslektaşlarımıza teşvik imkanlarının sunulması, KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanarak yardımcı eczacı ve ikinci eczacı istihdamının desteklenmesi,
 • Kamudaki meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve maaş eşitsizliklerinin düzenlenmesi,
 • Kan ve plazma ürünlerinin ayaktan tedavide eczane dışına çıkarılmasının olumsuz etkileri,
 • Son yıllarda kontrolsüz olarak artan eczacılık fakültelerinin sayısı ve yeni mezun eczacılarımızın istihdam sorununun giderilmesi gerektiği,
 • Yerli ilaç üretimine destek olma konusundaki taleplerimiz,
 • Kişiye özgü biyoteknolojik ilaçların üretiminde Türk Eczacıları Birliği olarak aktif rol almak istediğimiz,
 • Reçete karşılama süreçlerinde eczacıdan kaynaklanmayan konularla ilgili olarak eczacıların sorumlu tutulmaması yönünde uygulanması gereken düzenlemeler ve alınması gereken tedbirler,
 • Özellikle son yıllarda artan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve bunlara yönelik önleyici tedbirler alınması,
 • Eczacılıkta uzmanlık alanında mevcut bulunan kadrolarının arttırılması yönündeki taleplerimiz iletildi.

Tüm taleplerimizi dikkatli bir şekilde dinleyen Kurul üyeleri her başlık hakkında detaylı bilgiler alarak bu konuları takip edeceklerini ve değerlendireceklerini tarafımıza ilettiler.