Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru (2: 020/03)

SGK duyuru : 20.01.2020

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12’inci ve SUT’un 4.4.2 inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 16.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Liste için tıklayınız.

Nöbetçi Eczaneler

Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3 Burgazada / Adalar / Istanbul (Burgazada Sağlık Ocağı Karşısı)Adalar
iletişim : 0 (216) 381-21-12

İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi 142A
Arnavutköy / Istanbul 
(İmrahor Meydanı – Halis Kutmangil Ilkokulu Karşısı)
iletişim : 0 (212) 686-07-89

Yeni Mahalle Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi 38/C Çiftlik / Bağcılar / Istanbul 
(Yenimahalle Yürüyüş Yolu Içinde/Barbaros Ekmek Fırını Yanı)
iletişim : 0 (212) 515-89-22

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi 59C Florya / Bakırköy / Istanbul
iletişim : 0 (212) 601-11-44

Bebek Mahallesi Manolya Sokak 2/1 Bebek / Beşiktaş / Istanbul (Lucca Cafe,Yanı.Muhtarlık Bir Üst Sokak )
iletişim : 0 (212) 265-02-57

Sultançiftliği Mahallesi Atatürk Caddesi 63A
Taşdelen / Çekmeköy / Istanbul
iletişim : 0 (552) 392-03-03

Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuru ile;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda nüfus kriterine tabi olan eczacılara ait başvuruların, eys.titck.gov.tradresinden erişilebilecek olan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 20/01/2020 – 18/02/2020 tarihleri arasında alınarak eczacı yerleştirme işleminin yapılacağı,

Başvuru sahiplerinin eys.titck.gov.tr adresi üzerinden belgelerini eksiksiz olarak eklemelerinin ardından, EYS’ye eklenen belgelerin asılları ile birlikte 18/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar İl veya İlçe Sağlık Müdürlüklerine giderek başvurularını onaylatmaları gerektiği,

Başvuru sahiplerinin gerektiğinde [email protected] e-posta adresinden destek alabilecekleri bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Nöbetçi Eczaneler

Ece Eczanesi
Sümer Mahallesi Prof. Turan Güneş Caddesi 57/Aa Çırpıcı / Zeytinburnu / IstanbulZeytinburnu0 (212) 679-
Yeni Fıstıkağacı Eczanesi
İcadiye Mahallesi Çifteçınar Sokak 53/A Fıstıkağacı / Üsküdar / Istanbul (Cumhuriyet Caddesi, Fıstıkağacı Işıklar)Üsküdar0 (216) 334-99-40
İrem Eczanesi
Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 36/A Kazımkarabekir / Ümraniye / Istanbul (Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Karşısı)Ümraniye0 (216) 632-33-72
Soner Eczanesi
75. Yıl Mahallesi Fevzı Cakmak Caddesi 22 Gazi Mahallesi / Sultangazi / Istanbul (İş Bankası Sırası-Metro Turizm Yanı)Sultangazi0 (212) 650-55-44

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Ve Gıda Politikaları Kurulu’nu Ziyaret

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, 16 Ocak 2020 tarihinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nu ziyaret ettiler. Görüşmede, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu ile Kurul Üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dr. Sema Ramazanoğlu,  Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel ve Nüket Küçükel Ezberci yer aldılar.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm.Ecz. Tahir Özelçi, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Reşat Menderes Akgöl’ün katıldığı görüşmede, 13 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a arz edilen konuların içerisinde bulunan ve Sağlık Bakanlığı’nın görev alanında yer alan konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda;

 • İnternet üzerinden yapılan satışların tehlikeli olması ve halk sağlığına olumsuz etkide bulunması,
 • Bu satışlara uygulanacak cezaların ağırlaştırılması ve internet üzerinden satışı yapılan ürünlerden ilaç formunda olanların ruhsatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi,
 • İlaç Fiyat Kararnamesinde(İFK) yer alan kademeler ve eczacı kârlılıkların güncellenmesi,
 • Rehber Eczanem programı kapsamında sunulan farmasötik bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesi,
 • Yardımcı eczacı istihdam eden meslektaşlarımıza teşvik imkanlarının sunulması, KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin sağlanarak yardımcı eczacı ve ikinci eczacı istihdamının desteklenmesi,
 • Kamudaki meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve maaş eşitsizliklerinin düzenlenmesi,
 • Kan ve plazma ürünlerinin ayaktan tedavide eczane dışına çıkarılmasının olumsuz etkileri,
 • Son yıllarda kontrolsüz olarak artan eczacılık fakültelerinin sayısı ve yeni mezun eczacılarımızın istihdam sorununun giderilmesi gerektiği,
 • Yerli ilaç üretimine destek olma konusundaki taleplerimiz,
 • Kişiye özgü biyoteknolojik ilaçların üretiminde Türk Eczacıları Birliği olarak aktif rol almak istediğimiz,
 • Reçete karşılama süreçlerinde eczacıdan kaynaklanmayan konularla ilgili olarak eczacıların sorumlu tutulmaması yönünde uygulanması gereken düzenlemeler ve alınması gereken tedbirler,
 • Özellikle son yıllarda artan sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet ve bunlara yönelik önleyici tedbirler alınması,
 • Eczacılıkta uzmanlık alanında mevcut bulunan kadrolarının arttırılması yönündeki taleplerimiz iletildi.

Tüm taleplerimizi dikkatli bir şekilde dinleyen Kurul üyeleri her başlık hakkında detaylı bilgiler alarak bu konuları takip edeceklerini ve değerlendireceklerini tarafımıza ilettiler.

Dormofol İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyona Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda;

Vem İlaç firmasının ruhsatına sahip olduğu “Dormofol %2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon” adlı ürünün 908035 (SKT:07/2021) parti numaralısına, TUFAM bildirimleri ve ruhsat sahibi firmanın gönüllü geri çekme talebine istinaden  19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf A seviyesinde  (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

2020 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Optik Sözleşmeleri

Optik sözleşmelerini yenileyecek veya ilk defa yapacak meslektaşlarımızın 15 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Topkapı Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Optisyenler Odasına kayıt olma zorunluluğu veya Optisyenler Odasından sözleşme temin zorunluluğu bulunmamaktadır.)

Elektronik fatura düzenlemesi

Elektronik Fatura Hakkında

Bilindiği üzere; 

 • Brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzerinde olan eczaneler, 1 Ocak 2020 tarihinde zorunlu olarak e-Defter sistemine, 
 • Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan eczaneler, 1 Temmuz 2020 tarihinde zorunlu olarak e-Fatura sistemine geçeceklerdir.

Brüt satış hasılatı bu rakamların altında olan eczaneler; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL’yi (vergi mükelleflerine ve SGK’ya düzenlenenler açısından) ve vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi (vergi mükellefi olmayan açısından) aşması halinde, söz konusu faturaları GİB web sitesi üzerinden elektronik olarak keseceklerdir.

Bu faturalar iki yöntem ile kesilebilir.

 • Birinci Yöntem: GİB üzerinden fatura kesilebilir.

GİB üzerinden fatura kesmenin nasıl yapılacağını anlatan video ektedir.

GİB üzerinden e arşiv fatura kesme işlemini, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Girdikten sonra kullanıcı bilgilerini güncellemeyi unutmayınız. https://earsivportal.efatura.gov.tr/intragiris.html

 • İkinci Yöntem: Entegratör firma aracılığı ile fatura kesilebilir.

Geçiş zorunluluğu bulunan ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen e-Fatura sistemine geçmeyi düşünen üyelerimiz, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Kart ile anlaşmalı kurum olan Kolaysoft firmasının e-fatura sistemini kullanabilirler.

Fatura kesme işlemleri:

Kayıt linki:

e-Dönüşüm uygulama yöntemleri

YÖNTEMLER / KRİTERLERGİB PORTAL E-BELGEÖZEL ENTEGRATÖR
Genel İşleyiş MekanizmasıGİB tarafından işletilen bir web sayfasıGİB tarafından işletilen bir web sayfası
Aylık Fatura Adedi5.000 TL ve üstüSınırsız
Satış Sonrası Destek-MevzuatSınırlıSınırsız
Kullanım: E-İmza ile kullanılırVergi Dairesi şifresi İle kullanılır.Özel Entegratör Kullanıcı adı ve şifresiyle Kullanılır.
Çoklu KullanımYokVar
Saklama SorumluluğuMükellefin kendisiÖzel entegratör (10 yıl)
Mevzuatsal Ayırım (e-Fatura, e-Arşiv Fatura)YokPortal otomatik olarak düzenler.

Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg ve 20 mg Adlı İlaçlara Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.01.2020 tarihinde (bugün) yayımlanan duyuruda;

Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş” nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 10 mg” ve “Mitomycin-C Kyowa Enjektabl Flakon 20 mg” adlı ürünlerin aşağıdaki ve ekte liste halinde yer alan ilgili parti numaralılarına güvenlik gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1.Sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.Ürün parti numaralarına ait detay bilgiler aşağıda ve ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ